Tiêu chí đánh giá công chức ngành Kiểm sát nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Tôi có thắc mắc liên quan đến công tác đánh giá công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, cho hỏi: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thì bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá công chức ngành Kiểm sát nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   - Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước, bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

   - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất.

   - Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ.

   - Thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục.

   - Gây mất đoàn kết trong đơn vị.

   - Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

   - Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

   - Kết quả chấm điểm đạt dưới 70 điểm.

   Lưu ý: Đối với công chức giữ chức lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân bạn tham khảo Khoản 2 Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn