Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ngành Kiểm sát mức không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:19/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Phương, tôi hiện đang tìm hiểu quy định về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức của một số cơ quan nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi: Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ngành Kiểm sát mức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ngành Kiểm sát mức không hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15về Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   + Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

   + Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

   + Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

   + Thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

   + Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

   + Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

   + Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

   - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

   + Để xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị được giao phụ trách;

   + Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

   + Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

   + Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn