Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức?

Ngày hỏi:12/03/2017

Bạn T.Đ.T - Email: tungthanhtruc@xxx trình bày: Hiện tôi là giáo viên trường THCS thuộc diện là viên chức. Theo quy định thì phải có nghiên cứu khoa học được cấp thẩm quyền công nhận (đối với giáo viên thì phải có sáng kiến kinh nghiệm được phòng giáo dục xếp loại) thì mới được xếp loại còn không thì không xếp loại. Vậy nếu không có sáng kiến kinh nghiệm thì có được xếp loại không? Nếu sáng kiến kinh nghiệm mà cấp trường xếp loại thì có được không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức thì một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì đối với giáo viên, một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức là phải có sáng kiến kinh nghiệm được phòng Giáo dục- Đào tạo công nhận.

   Vì vậy, nếu giáo viên không có sáng kiến kinh nghiệm được phòng Giáo dục- Đào tạo công nhận sẽ không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí để đánh giá, phân loại viên chức ở các mức hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá viên chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn