Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức Bộ KH&CN hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:31/01/2019

Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ KH&CN, tôi đang tìm hiểu về quy chế đánh giá, phân loại viên chức tại đơn vị. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức Bộ KH&CN hoàn thành nhiệm vụ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 15 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

   - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   - Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng và hiệu quả;

   - Các tiêu chí quy định tại điểm d và đ khoản 1 Điều 13 Quy chế này.

   2. Viên chức lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

   - Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

   - Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoặc lĩnh vực, công việc được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm.

   Trên đây là quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức Bộ KH&CN hoàn thành nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn