Tiêu chí đánh giá viên chức ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Chào tổ tư vấn. Anh chị cho hỏi: Khi đánh giá viên chức không giữ chức vụ quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ thì theo quy định sẽ dựa trên những tiêu chí đánh giá nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá viên chức ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất.

   - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

   - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   - Kết quả chấm điểm đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.

   Lưu ý: Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý trong nhành Kiểm sát nhân dân, bạn tham khảo Khoản 2 Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm sát nhân dân
  Đánh giá viên chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn