Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Để đánh giá viên chức giữ chức vụ quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân với mức hoàn thành nhiệm vụ thì theo quy định việc đánh giá được dựa trên những tiêu chí nào? Mong hỗ trợ dẫn cơ sở pháp lý đi kèm! Chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

   - Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   - Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

   - Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá viên chức
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn