Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Chào tổ tư vấ, xin cho hỏi: Tiêu chí đánh giá viên chức giữ chức vụ quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định cụ thể thế nào? Mong phản hồi thông tin

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   - Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, các điểm b và c khoản 2 Điều 20 Quy chế này.

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 100% các đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá viên chức
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn