Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Tôi có nội dung thắc mắc như sau: Tiêu chí đánh giá đối với viên chức giữ chức vụ quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dựa trên quy định cụ thể thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   - Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc.

   - Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 70% số đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá viên chức
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn