Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:04/12/2019

Chào tổ tư vấn pháp lý. Xin cho tôi hỏi nội dung liên quan đến công tác đánh giá phân loại viên chức ngành Kiểm sát nhân dân. Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý thì việc đánh giá họ không hoàn thành nhiệm vụ dựa trên những tiêu chí nào? Nhờ hỗ trợ

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ
   (ảnh minh họa)
  • Tiêu chí đánh giá viên chức quản lý ngành Kiểm sát nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Viên chức giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   - Cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

   - Có trên 50% tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành.

   - Đơn vị được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.

   - Đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

   - Kết quả chấm điểm đạt dưới 70 điểm.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá viên chức
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn