Tiêu chí lựa chọn chuyên gia về Trị giá Hải quan và chuyên gia phân loại hàng hóa

Ngày hỏi:29/11/2018

Tiêu chí lựa chọn chuyên gia về Trị giá Hải quan và chuyên gia phân loại hàng hóa được quy định như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của Quyên Trần (quyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí lựa chọn chuyên gia về Trị giá Hải quan và chuyên gia phân loại hàng hóa được quy định tại Điều 4 Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia theo lĩnh vực về Trị giá Hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 1484/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

   1. Năng lực chung:

   - Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Hải quan; nắm vững Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, ngành Tài chính và Tổng cục Hải quan.

   - Nắm vững các nguyên tắc, chế độ, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ Hải quan thuộc lĩnh vực chuyên môn.

   - Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ Hải quan thuộc lĩnh vực chuyên môn.

   - Hiểu biết về quản lý kinh tế, hành chính, đối ngoại và có kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

   - Có kỹ năng giao tiếp tốt; Có khả năng thuyết trình tại các hội thảo trong nước và quốc tế.

   - Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm có hiệu quả.

   2. Tiêu chuẩn:

   2.1. Chuyên gia về Trị giá Hải quan:

   a. Năng lực cụ thể:

   - Có kiến thức chuyên sâu về các Điều ước quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình và các văn bản hướng dẫn về Trị giá Hải quan. Có khả năng áp dụng và hướng dẫn áp dụng các quy định về Trị giá Hải quan.

   - Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá.

   - Có kinh nghiệm, kiến thức về hàng hóa.'

   - Có hiểu biết về chính sách thuế đối với hàng hóa XNK.

   - Có kiến thức về các lĩnh vực nghiệp vụ khác: thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK;chính sách quản lý hàng hóa XNK; quy trình kiểm tra sau thông quan; nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Hải quan;

   Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại về thuế; sở hữu trí tuệ; kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương

   - Đảm bảo sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

   - Có khả năng chủ trì, tổ chức xây dựng và triển khai công tác nghiệp vụ xác định Trị giá Hải quan.

   b. Kỹ năng:

   - Có kỹ năng tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển nghiệp vụ hải quan; Xây dựng văn bản pháp quy; Quy trình nghiệp vụ; Xây dựng văn bản hành chính (không bao gồm văn bản xử lý vụ việc); Bồi dưỡng, tập huấn triển khai nghiệp vụ, kiểm tra nghiệp vụ; Giải quyết vướng mắc/ khiếu nại; Nghiên cứu ứng dụng phát triển nghiệp vụ quản lý thuế; Sử dụng hệ thống phần mềm tin học nghiệp vụ.

   - Có kỹ năng kiểm tra xác định trị giá tính thuế; Tham vấn giá; Thu thập, phân tích, xử lý các nguồn thông tin đối với hàng hóa XNK từ thực tế.

   c. Trình độ:

   - Có trình độ Đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh, tài chính.

   - Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực Trị giá Hải quan. Ưu tiên các công chức, viên chức tham gia đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của ngành Hải quan.

   - Sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ thông dụng khác như: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga...

   - Sử dụng thành thạo máy tính, các thiết bị văn phòng và phần mềm quản lý Hải quan.

   - Độ tuổi không quá 55 đối với Nam; không quá 50 tuổi đối với Nữ. Ưu tiên những công chức, viên chức có học vị và đã từng học tập tại nước ngoài.

   2.2. Chuyên gia về Phân loại hàng hóa:

   a. Năng lực cụ thể:

   - Có kiến thức về các Điều ước quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình và các văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa XNK.

   - Có khả năng tham gia đàm phán, tham gia xây dựng và đề xuất triển khai Danh Mục AHTN, HS, các hiệp định thương mại song phương, đa phương.

   - Có kiến thức về các lĩnh vực nghiệp vụ khác: xuất xứ, thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK; chính sách quản lý hàng hóa XNK (Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Danh Mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; Danh Mục hàng hóa XNK theo giấy phép; Danh Mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành; phân tích hàng hóa; quy trình kiểm tra sau thông quan; nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Hải quan...).

   - Có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về bản chất hàng hóa, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế.

   - Có khả năng chủ trì, tổ chức xây dựng và triển khai công tác nghiệp vụ Hải quan trong lĩnh vực phân loại hàng hóa XNK.

   b. Kỹ năng:

   - Có kỹ năng tham mưu xây dựng chiến lược phát triển nghiệp vụ hải quan; Xây dựng văn bản pháp quy, quy trình nghiệp vụ; Xây dựng văn bản hành chính (không bao gồm văn bản xử lý vụ việc); Bồi dưỡng, tập huấn triển khai nghiệp vụ; Kiểm tra nghiệp vụ; Giải quyết vướng mắc/ khiếu nại; Nghiên cứu ứng dụng phát triển nghiệp vụ thuế XNK; Sử dụng hệ thống phần mềm tin học nghiệp vụ.

   - Có kỹ năng thực thi phân loại hàng hóa XNK; Áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK; Xây dựng Danh Mục hàng hóa XNK và các Biểu thuế; Thu thập, phân tích, xử lý các nguồn thông tin đối với hàng hóa XNK từ thực tế.

   c. Trình độ:

   - Có trình độ Đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh, tài chính, chuyên ngành kỹ thuật.

   - Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực phân loại hàng hóa XNK. Ưu tiên các công chức, viên chức tham gia đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của ngành Hải quan.

   - Sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ thông dụng khác như: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga...

   - Sử dụng thành thạo máy tính, các thiết bị văn phòng và phần mềm quản lý Hải quan.

   - Độ tuổi không quá 55 đối với Nam; không quá 50 tuổi đối với Nữ. Ưu tiên những công chức, viên chức có học vị và đã từng học tập tại nước ngoài.

   Trên đây là nội dung quy định về tiêu chí lựa chọn chuyên gia về Trị giá Hải quan và chuyên gia phân loại hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1484/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phân loại hàng hóa
  Trị giá hải quan
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn