Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:09/11/2016

Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như thế nào? Và ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: việc phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ dựa trên tiêu chí nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em là Nguyễn Ánh Nguyệt (email: ng***gmail.com).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

   Theo đó, cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   1. Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định;

   2. Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   3. Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

   4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá làkhông hoàn thành nhiệm vụ;

   5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

   7. Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn