Tiêu chí phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:03/12/2019

Xin chào! Cho tôi được hỏi: Việc phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân dựa trên những tiêu chí nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá, phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   - Đạt các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 100% các đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

   - Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

   - Xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn