Tiêu chí phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:03/12/2019

Xin chào tổ tư vấn. Với quy định mới từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho hỏi: Việc phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân được thực hiện theo tiêu chí nào? Mong hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí đánh giá, phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   - Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

   - Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

   - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   - Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   - Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

   - Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

   - Kết quả chấm điểm đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn