Tiêu chí thành lập chi cục và số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc bộ

Ngày hỏi:04/12/2020

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của cơ quan ngang bộ. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chí thành lập chi cục và số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc bộ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí thành lập chi cục và số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc bộ quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 101/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

   + Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

   + Được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng;

   + Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

   - Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ:

   + Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó;

   + Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó.

   - Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn