Tiêu chí thành lập và cơ cấu của tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày hỏi:04/12/2020

Quy định về tiêu chí thành lập và cơ cấu của tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 101/2020/NĐ-CP, có quy định về tiêu chí thành lập và cơ cấu của tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, như sau:

   Việc thành lập tổng cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

   - Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội;

   - Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định;

   - Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

   Cơ cấu tổ chức của tổng cục, gồm:

   - Vụ;

   - Văn phòng;

   - Cục (nếu có);

   - Thanh tra (nếu có);

   - Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

   Việc thành lập vụ, cục thuộc tổng cục áp dụng các tiêu chí như đối với thành lập vụ, cục thuộc bộ. Không thành lập phòng trong vụ thuộc tổng cục.

   Đối với tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc thì số lượng cục thuộc tổng cục, chi cục thuộc cục thuộc tổng cục (nếu có) đặt ở địa phương được quy định tại quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn