Tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày hỏi:06/01/2015
Cá nhân là trưởng phòng thuộc UBND huyện, trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh, năm 2013, 2014 hoàn thành tốt nhiệm vụ ,đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở có đạt tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 3, Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 thì:

   Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, đạt tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

   Và theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP thì “Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.”

   Ví dụ: 1) Ông Nguyễn Văn A, Chánh Văn phòng sở, năm 2013, 2014 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và tập thể Văn phòng sở năm 2013, 2014 được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc thì đạt tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

   2) Ông Phạm Văn B, Trưởng phòng Q, năm 2013, 2014 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể Q năm 2013 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, năm 2014 đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến thì không đạt tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn