Tiêu chuẩn Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dành cho cá nhân như thế nào?

Ngày hỏi:19/01/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động thi đua khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì tiêu chuẩn Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dành cho cá nhân như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dành cho cá nhân như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT, có hiệu lực ngày 10/02/2019, quy định:

   Bằng khen của Bộ trưởng để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   - Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư;

   - Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư;

   - Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;

   - Có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư; đối với cá nhân trước khi nghỉ hưu luôn hoàn thành nhiệm vụ, có thể được xem xét, đề nghị khen thưởng;

   - Có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển đơn vị nhân dịp kỷ niệm (năm tròn và năm lẻ 5) ngày thành lập Ngành, đơn vị thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư;

   - Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn