Tiêu chuẩn bổ nhiệm bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại cơ quan Thuế và Hải quan

Ngày hỏi:27/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hùng Thanh hiện đang làm việc tại chi cục thuế, có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc như sau: Tiêu chuẩn bổ nhiệm bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại cơ quan Thuế và Hải quan

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn bổ nhiệm bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại cơ quan Thuế và Hải quan quy định tại Điều 9 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với từng chức danh lãnh đạo được thực hiện theo các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính ban hành (thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

   - Đối với các chức danh cần có các tiêu chuẩn riêng (như Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản, Chánh thanh tra, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Phó Chánh thanh tra...) ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và khoản 1 Điều này, phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn