Tiêu chuẩn chung của ngạch kiểm tra Đảng

Ngày hỏi:17/05/2018

Tiêu chuẩn chung của ngạch kiểm tra Đảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Trần Hoàng, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn chung của ngạch kiểm tra Đảng được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (01263***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn chung của ngạch kiểm tra Đảng được quy định tại Mục I Quy định tiêu chuẩn, chức danh ngạch kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 388-QĐ/KTTW năm 2007 như sau:

   - Có tinh thần yêu nước và tinh thần phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

   - Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành, yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở.

   - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, sống lành mạnh, trong sạch.

   - Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

   - Có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có bản lĩnh vững vàng, trung thực, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

   - Có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật; đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát;

   - Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   - Có thời gian công tác ít nhất là 2 năm ở cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên đối với người mới được tuyển dụng (kể từ khi được bổ nhiệm ngạch công chức chính thức).

   - Cán bộ, công chức khi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp phải có thời gian ít nhất 1 năm làm công tác kiểm tra (nếu có đủ tiêu chuẩn của ngạch kiểm tra Đảng) được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch Kiểm tra Đảng tương ứng.

   - Riêng đối với cán bộ, công chức công tác ở khối tư pháp, nội chính có thời gian công tác thực tế 2 năm trở lên khi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên, nếu đủ tiêu chuẩn của ngạch Kiểm tra Đảng thì được cấp thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

   - Đối với cán bộ, công chức được cấp ủy các cấp bầu vào ủy viên ủy ban kiểm tra chuyên trách từ cấp huyện và tương đương trở lên thì được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

   Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn chung của ngạch kiểm tra Đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 388-QĐ/KTTW năm 2007.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn