Tiêu chuẩn chung về phẩm chất của các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Ngày hỏi:12/03/2020

Liên quan đến quy định của pháp luật về các tiêu chuẩn của Kiểm toán viên nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn chung về phẩm chất của các ngạch Kiểm toán viên nhà nước được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn chung về phẩm chất của các ngạch Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 3 Quyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước, phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung về công chức theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

   - Kiểm toán viên nhà nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước quy định về tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn