Tiêu chuẩn của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động của đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước. Có thắc măc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Tiêu chuẩn của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 8 Quyết định 158/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Tiêu chuẩn của Trưởng đoàn

   Trưởng đoàn thanh tra phải là Trưởng phòng trở lên hoặc từ Thanh tra viên chính hoặc tương đương trở lên và phải có các tiêu chuẩn sau:

   + Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

   + Am hiểu về nghiệp vụ thanh tra; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp những vấn đề liên quan đến nội dung, lĩnh vực được thanh tra;

   + Có khả năng tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao.

   - Tiêu chuẩn của Phó trưởng đoàn thanh tra

   Phó trưởng đoàn thanh tra phải là Phó trưởng phòng trở lên hoặc từ Thanh tra viên và tương đương trở lên, các tiêu chuẩn khác như quy định đối với Trưởng đoàn thanh tra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn