Tiêu chuẩn đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ từ 18/10/2019

Ngày hỏi:31/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới của ban tổ chức trung ương thì tiêu chuẩn đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định tiêu chuẩn đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ như sau:

    - Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

    - Tập thể lãnh đạo, quản lý không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

    Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn