Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Ngày hỏi:26/10/2019

Công tác trong ngành y tế. Vì yêu cầu công việc Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy đinh thì tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chức danh nghề nghiệp y tế công cộng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chức danh nghề nghiệp y tế công cộng quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   1. Tận tụy phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   2. Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.

   3. Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

   4. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

   5. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khỏe và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

   6. Trung thực, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn