Tiêu chuẩn để được kết nạp Đảng

Ngày hỏi:18/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi hiện là giáo viên mầm non, các anh/chị trong trường tôi hầu như đều là Đảng viên rồi, do tôi vô sau nên hiện nay vẫn chưa được kết nạp, tôi muốn tìm hiểu bản thân cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì để được kết nạp Đảng? Rất mong Ban biên tập hỗ trợ.

(******@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

   - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011;

   - Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

   Tiêu chuẩn để được kết nạp Đảng:

   1. Tiêu chuẩn chung:

   Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   2. Về tuổi đời:

   - Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

   - Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

   3. Về trình độ học vấn:

   - Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

   - Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn