Tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày hỏi:06/10/2015
Cá nhân đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có đạt tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm a, khoản 1, Điều 17, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì Huân chương Lao động hạng Ba xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   - Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

   - Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

   Theo quy định thì cá nhân trên trong thời gian 05 năm tiếp theo kể từ năm được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ phải có hai sáng kiến cấp tỉnh mới đạt tiêu chuẩn xét Huân chương Lao động hạng Ba.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn