Tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày hỏi:14/10/2015
Cá nhân tham gia công tác từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, đã giữ các chức vụ: Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Huyện uỷ với tổng thời gian gần 20 năm, có đạt tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm b, khoản 3, Điều 16, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, đạt tiêu chuẩn như sau:

   “Tham gia trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ:

   Vụ trưởng, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.

   Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 15 năm trở lên.”

   Như vậy, cá nhân tham gia công tác từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, đã giữ các chức vụ: Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh, Bí thư Thành uỷ, Huyện uỷ và tương đương với tổng thời gian gần 20 năm, không phạm sai lầm khuyết điểm lớn chỉ đạt tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn