Tiêu chuẩn để nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Ngày hỏi:16/01/2014
Một số cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Sở, Ban, Ngành tỉnh hỏi: Cá nhân từ năm 2009 đến năm 2012 liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, năm 2013 tiếp tục được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và đề nghị Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh. Vậy có đủ tiêu chuẩn để nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ không?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn Bằng khen Thủ tướng Chính phủ được qui định tại điều 71, Luật Thi đua, Khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 như sau:

   “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   1) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên;

   2) Lập được thành tích đột xuất.”

   Theo qui định hiện hành thì cá nhân trên chưa đạt tiêu chuẩn Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì thiếu điều kiện “Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”; Ngoài ra cá nhân phải là người xuất sắc tiêu biểu nhất của Sở, Ban, Ngành tỉnh, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành tỉnh.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn