Tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội

Ngày hỏi:04/12/2018

Đại biểu quốc hội có vai trò rất quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân. Vậy cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

   Theo đó, tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 với nội dung như sau:

   - Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

   - Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

   - Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

   - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

   Trên đây là nội dung trả lời về tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Luật Tổ chức Quốc hội 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn