Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày hỏi:04/06/2018

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Duy Thanh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 75 và Điều 80 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định cụ thể như sau:

   Công dân được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

   - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

   - Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

   - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   - Đã là Kiểm sát viên cao cấp ít nhất 05 năm;

   - Có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

   - Có năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 20 năm trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 80 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn