Tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao

Ngày hỏi:18/09/2018

Cho tôi hỏi tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao được quy định như thế nào? tôi tên là Hữu Sang hiện đang công tác trong đoàn thể dục thể thao tỉnh Bình Định. Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cảm ơn Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, có hiệu lực ngày 15/10/2018, theo đó:

   Tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp

   1. Cơ quan sử dụng viên chức có nhu cầu bố trí viên chức vào vị trí thăng hạng và viên chức được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ thăng hạng.

   2. Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

   3. Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký thăng hạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV).

   Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề thắc mắc của bạn về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự kỳ thăng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn