Tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp trong cơ quan Đảng

Ngày hỏi:14/12/2017

Tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp trong cơ quan Đảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Thùy Linh, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về các kỳ thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp trong cơ quan Đảng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015 về các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Tại thời điểm nộp hồ sơ, người đăng ký dự thi phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ như sau:

   a) Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

   b) Về trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, hoặc có giấy xác nhận7 trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

   c) Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C (được cấp trước ngày 16-3-2014)8.

   d) Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A (được cấp trước ngày 28-4-2014)9.

   đ) Về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

   - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;

   - Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân hành chính trở lên;

   - Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

   e) Về tham gia biên soạn văn bản, nghiên cứu khoa học: Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 02 văn bản (nghị quyết, quy định, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật), đề án, đề tài cấp tỉnh và tương đương trở lên mà cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được ban hành hoặc nghiệm thu.

   f) Về thời gian giữ ngạch: Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 2 năm (24 tháng) tính đến ngày 31-10-2015.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp trong cơ quan Đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn