Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày hỏi:10/03/2016
Tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh đối với cá nhân về thành tích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 như thế nào?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1, điều 7, Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới thì tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với cá nhân như sau:

   1. Tiêu chuẩn đối cán bộ, công chức, viên chức:

   - Tiêu biểu trong số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được giao với năng suất và chất lượng cao;

   - Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới được áp dụng trong thực tế xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả cao;

   - Có 02 năm liên tục được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở, Ban ngành hoặc Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tương đương về thành tích xây dựng nông thôn mới;

   - Phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.

   2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân không thuộc đối tượng qui định tại điểm 1 trên đây:

   - Có những đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất góp phần tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, được nhân dân suy tôn khen ngợi;

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

   Cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, đạt các tiêu chuẩn trên được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn