Tiêu chuẩn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Ngày hỏi:14/03/2017

Tiêu chuẩn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được quy định như thế nào? Tôi được biết có chính sách khen thưởng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng, có thành tích tố cáo hành vi tham nhũng nhưng không rõ lắm. Nay tôi gửi câu hỏi như trên tới Quý anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật. Rất mong sớm nhận được câu trả lời. Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, theo đó:

   Điều 5. Tiêu chuẩn khen thưởng

   Tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương đối với người có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo tiêu chuẩn khen thưởng người tố cáo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tiêu chuẩn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, được quy định tại Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn