Tiêu chuẩn khen thưởng huân chương độc lập

Ngày hỏi:01/04/2016
Tiêu chuẩn khen thưởng huân chương độc lập đối với những gia đình có nhiều liệt sĩ như thế nào?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục III, Thông tư số 44/TBXH-VHC ngày 08/4/1985 của Bộ Thương binh và Xã hội-Viện Huân chương về hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thì tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh như sau:

   I. Huân chương Độc lập hạng ba tặng thưởng cho các gia đình:

   1. Người có vợ hay chồng và 02 con là liệt sĩ.

   2. Người có 03 con là liệt sĩ.

   3. Người con độc nhất là liệt sĩ.

   II. Huân chương Độc lập hạng nhì tặng thưởng cho các gia đình:

   1. Người có vợ hay chồng và 03 con là liệt sĩ.

   2. Người có 04 con là liệt sĩ.

   3. Người có vợ hay chồng và 02 con là liệt sĩ, đồng thời trong gia đình có thêm 01 thương binh loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng.

   4. Người có 03 con là liệt sĩ, đồng thời trong gia đình có thêm 01 thương binh loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng.

   5. Người có 03 con nhưng cả 03 con đều là liệt sĩ.

   III. Huân chương Độc lập hạng nhất tặng thưởng cho các gia đình:

   1. Người có vợ hay chồng và 04 con trở lên là liệt sĩ.

   2. Người có từ 05 con là liệt sĩ trở lên.

   3. Người có vợ hay chồng và con là liệt sĩ, đồng thời thêm cháu nội con liệt sĩ cũng là liệt sĩ.

   4. Người có vợ hay chồng và 03 con là liệt sĩ trong trường hợp toàn bộ gia đình chỉ có 05 người.

   5. Người có 04 con nhưng cả 04 con đều là liệt sĩ.

   Những gia đình đạt các tiêu chuẩn trên được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập./.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn