Tiêu chuẩn khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương

Ngày hỏi:09/12/2017

Tiêu chuẩn khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh, hiện đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ  ở Trung ương. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Tiêu chuẩn khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ  ở Trung ương được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Quy định 13-QĐ/BTCTW năm 2009 về khen thưởng tập thể, cá nhân ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương do Ban tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Cờ thi đua tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

   1.1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan chuyên môn, cấp ủy cấp trên và của cơ quan, đơn vị; thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

   1.2. Là tập thể xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền, các tổ chức đảng, đoàn thể liên tục đạt danh hiệu vững mạnh hoặc tiên tiến xuất sắc; có những điển hình mới, nhân tố mới, phương pháp làm việc mới trong lĩnh vực tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng, về công tác tổ chức cán bộ.

   1.3. Nội bộ đoàn kết, có nền nếp làm việc tốt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; có từ 95% trở lên cán bộ, công chức, nhân viên được công nhận là lao động tiên tiến, trong đó có các cán bộ, công chức, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

   1.4. Được các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tặng bằng khen 3 năm liền hoặc được Ban Tổ chức Trung ương tặng bằng khen 2 năm liền.

   1.5. Có điểm thi đua đạt từ 96 đến 100 điểm (theo Hướng dẫn tính điểm thi đua ban hành kèm theo Quy định này).

   2. Bằng khen tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

   2.1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan chuyên môn, cấp ủy cấp trên và các quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

   2.2. Là tập thể xuất sắc tiêu biểu 3 năm liền, các tổ chức đảng, đoàn thể liên tục đạt danh hiệu vững mạnh hoặc tiên tiến; có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng hoặc về công tác tổ chức cán bộ.

   2.3. Nội bộ đoàn kết, có nền nếp làm việc tốt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; có từ 90% trở lên cán bộ, công chức, nhân viên được công nhận là lao động tiên tiến, trong đó có 10% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

   2.4. Có điểm thi đua đạt từ 90 đến 95 điểm (theo Hướng dẫn tính điểm thi đua ban hành kèm theo Quy định này).

   3. Bằng khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

   3.1. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị.

   3.2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan giao; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia công tác đảng, đoàn thể.

   3.3. Trong 5 năm liền kề trước ngày đề nghị khen, có ít nhất 3 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc 1 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chuẩn khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 13-QĐ/BTCTW năm 2009.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn