Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác chức danh vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ tài chính

Ngày hỏi:26/08/2019

Tôi là cán bộ hưu trí, tôi đang tìm hiểu về các chức vụ lãnh đạo trong Bộ Tài chính, anh chị có thể cho tôi biết để làm vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ tài chính thì đòi hỏi kinh nghiệm công tác như thế nào không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quyết định 2303/QĐ-BTC năm 2018 Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính quy định về kinh nghiệm công tác của chức danh vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ tài chính cụ thể như sau:

   Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 07 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 05 năm làm công tác quản lý trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền); có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó vụ trưởng và tương đương tối thiểu từ 03 năm trở lên hoặc chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng tối thiểu từ 05 năm trở lên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT