Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp kế toán

Ngày hỏi:25/07/2018

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp kế toán được quy định như thế nào? Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp kế toán được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! Ngọc Mai (mai***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp kế toán được quy định tại Mục III Tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành kèm theo Quyết định 98/2000/QĐ-BTC như sau:

   1. Chức trách:

   Là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong hệ thống quản lý Nhà nước về công tác kế toán, giúp lãnh đạo ngành hoặc lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý tổ chức thực hiện hệ thống nghiệp vụ kế toán.

   Nhiệm vụ cụ thể:

   - Chủ trì, nghiên cứu, xây dựng các Luật, Pháp lệnh, chuẩn mực kế toán chế độ kế toán và hệ thống văn bản pháp lý về kế toán và kiểm toán của Việt Nam, các đề án chiến lược phát triển công tác kế toán trong phạm vi toàn quốc, gồm:

   + Nghiên cứu, xây dựng chủ trương, phương hướng và biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính trong giai đoạn phát triển của đất nước.

   + Nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp quy về kế toán và kiểm toán đối với vấn đề tổng hợp phức tạp.

   - Tham gia xây dựng các mục tiêu, giáo trình và hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán trưởng, kiểm toán viên.

   - Chủ trì tổ chức, chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch, kiểm tra nghiệp vụ và xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về kế toán hiện hành nhằm tổ chức quản lý chặt chẽ có hiệu lực và hiệu quả.

   - Chủ trì tổ chức việc phối hợp nghiệp vụ của lĩnh vực liên quan giữa các cấp quản lý cùng lĩnh vực của các ngành đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong cả nước.

   - Chủ trì, nghiên cứu xây dựng hệ thống kế toán được áp dụng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho phù hợp với các quy định trong Luật Đầu tư nước ngoài và các quy định khác của Nhà nước Việt Nam.

   - Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tỉnh, cấp Nhà nước về công tác tài chính kế toán, kiểm toán.

   2. Hiểu biết:

   - Nắm được đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phương hướng chính sách của ngành về lĩnh vực quản lý và nghiệp vụ liên quan.

   - Nắm vững hệ thống các chuẩn mực kế toán, Luật kế toán, chế độ kế toán của Nhà nước và các chế độ kế toán cụ thể áp dụng trong các ngành, các lĩnh vực;

   - Hiểu biết rộng về hệ thống lý luận thực tiễn các hình thức, phương pháp và xu hướng phát triển của công tác kế toán và kiểm toán trong nước và quốc tế;

   - Nắm vững luật pháp kinh tế tài chính, các chính sách chế độ tài chính tín dụng của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan đến công tác kế toán của ngành, lĩnh vực.

   - Nắm vững nguyên lý tổ chức công tác kế toán các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế.

   - Am hiểu rộng về tình hình kinh tế - xã hội của lĩnh vực quản lý tài chính ở trong nước và thế giới.

   - Có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiện đại để cải tiến hệ thống quản lý nghiệp vụ kế toán.

   3. Yêu cầu trình độ:

   - Là chuyên viên chính kế toán có thời gian tối thiểu ở ngạch là 6 năm.

   - Đã tốt nghiệp khoá đào tạo, quản lý hành chính nhà nước trình độ cao cấp theo nội dung, chương trình của Học viện Hành chính quốc gia.

   - Đã tốt nghiệp khoá lý luận chính trị cao cấp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

   - Biết thành thạo ít nhất một ngoại ngữ (đọc, nghe, nói thông thạo).

   - Biết sử dụng máy vi tính để khai thác tài liệu, thông tin.

   - Có đề án tổng hợp hoặc công trình nghiên cứu khoa học về tài chính kế toán được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận và đưa và áp dụng có hiệu quả.

   Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp kế toán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 98/2000/QĐ-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngạch chuyên viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn