Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính kế toán

Ngày hỏi:25/07/2018

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính kế toán được quy định như thế nào? Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính kế toán được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! Ngọc Thủy (09088***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính kế toán được quy định tại Mục II Tiêu chuẩn nghiệp vụ nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành kèm theo Quyết định 98/2000/QĐ-BTC như sau:

   1. Chức trách:

   Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước về công tác kế toán, giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Vụ, Cục), lãnh đạo cấp tỉnh (Sở, Uỷ ban nhân dân), chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ kế toán.

   Nhiệm vụ cụ thể:

   - Nghiên cứu, xây dựng các văn bản Luật, Pháp lệnh chế độ kế toán và xét duyệt hệ thống kế toán nói chung và chế độ kế toán áp dụng cho các ngành kinh tế đặc thù.

   - Tổ chức, chỉ đạo, thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ kế toán và đề xuất các biện pháp chỉ đạo, uốn nắn những lệnh lạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý kế toán của ngành, tỉnh.

   - Nghiên cứu, xây dựng mô hình mẫu về công tác hạch toán kế toán, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt động, từng thành phần kinh tế.

   - Tham gia xây dựng mục tiêu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán, kiểm toán viên.

   - Hướng dẫn các ngành, các địa phương, các đơn vị áp dụng các quy định về kế toán vào hoạt động cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, từng đơn vị.

   - Quản lý giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động tư vấn kế toán, kiểm toán của các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với luật lệ hiện hành của Việt Nam.

   - Tổ chức tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích, tổng kết, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệp, đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh cơ cấu, biện pháp quản lý theo nhiệm vụ được phân công, tổng hợp báo cáo lên cấp trên.

   - Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài về quản lý nghiệp vụ có liên quan đến chức năng quản lý ngành kế toán tài chính nhằm cải tiến nội dung và phương pháp quản lý.

   2. Hiểu biết:

   - Nắm được đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nắm vững hệ thống pháp luật kinh tế, các chính sách, chế độ kế toán và kiểm toán của Nhà nước.

   - Có kiến thức sâu rộng về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán tài chính. Nắm vững thông lệ và chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế phổ biến.

   - Nắm hệ thống các chế độ kế toán của Nhà nước và các chế độ kế toán chuyên ngành, quy trình tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán của các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ và hành chính sự nghiệp.

   - Thành thạo việc xây dựng phương án, đề án quản lý nghiệp vụ kế toán tài chính và nguyên tắc, thủ tục hành chính.

   - Am hiểu chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế.

   - Có năng lực nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

   - Có trình độ tổng hợp, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp việc triển khai nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

   3. Yêu cầu trình độ:

   - Tốt nghiệp đại hoạc chuyên ngành tài chính kế toán trở lên. Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế ngành, lĩnh vực.

   - Đã qua lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

   - Có chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo, bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước theo nội dung, chương trình trung cao cấp của Học viện Hành chính quốc gia.

   - Có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên kế toán tối thiểu là 9 năm.

   - Biết một ngoại ngữ trình độ B.

   - Biết sử dụng thành thạo máy vi tính.

   Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính kế toán. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 98/2000/QĐ-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngạch chuyên viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn