Tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên

Tôi muốn biết quy định hiện nay về tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên? Yêu cầu về trình độ tin học và ngoại ngữ để được bổ nhiệm Thẩm tra viên? Gửi bởi: Nguyễn Huyền

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự tại phần I quy định tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên như sau:

   “…3. Hiểu biết
   a) Nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác thi hành án dân sự;
   b) Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp lý và nghiệp vụ thi hành án dân sự;
   c) Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ thi hành án dân sự;
   d) Có khả năng soạn thảo văn bản;
   đ) Nắm vững về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
   4. Yêu cầu về trình độ
   a) Tốt nghiệp đại học luật trở lên;
   b) Có thời gian làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước từ hai năm trở lên (không kể thời gian tập sự hoặc dự bị);
   c) Có chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên theo chương trình của Học viện Hành chính quốc gia;
   d) Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A;
   đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A”.
   Như vậy, theo quy định trên để được bổ nhiệm Thẩm tra viên bạn cần có Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A và Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn