Tiêu chuẩn nghiệp vụ của cố vấn kế toán trong cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:06/12/2018

Hiện nay việc các cơ quan Nhà nước cũng như ở cấp xã muốn đề cử, bổ nhiệm cố vấn kế toán thì cần phải có những tiêu chuẩn, điều kiện như thế nào? Rất mong được luật gia quan tâm trả lời.

Trang Đài (0907***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn nghiệp vụ của cố vấn kế toán trong cơ quan nhà nước được quy định tại Tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành kèm theo Quyết định 21-LĐ/QĐ năm 1983 như sau:

   1. Chức trách:

   - Tham mưu cho các cơ quan chức năng của Nhà nước về chủ trương đường lối phát triển và hoàn thiện hệ thống kế toán Nhà nước và phát huy hiệu lực của hệ thống trong đó việc thực hiện đường lối và nhiệm vụ kinh tế chính trị của Đảng trong từng thời kỳ.

   - Nghiên cứu đề xuất và tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nước, cải tiến và hoàn thiện hệ thống các chế độ, thể lệ kế toán và hệ thống tổ chức chỉ đạo công tác kế toán trong nền kinh tế quốc dân.

   - Tham mưu cho các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết các quan hệ quốc tế liên quan đến kế toán nhằm bảo đảm chủ quyền và lợi ích kinh tế chính trị của quốc gia.

   - Tham gia tính toán xác định hiệu quả kinh tế của các chính sách và phương án kinh tế kỹ thuật của Nhà nước (phương án đầu tư, tổ chức lại sản xuất, hợp tác quốc tế, v.v… các chính sách và đòn bẩy kinh tế…).

   2. Phải biết:

   - Đường lối chiến lược kinh tế của Đảng.

   - Toàn diện và có hệ thống lý luận và thực tiễn công tác kế toán trong nền kinh tế quốc dân. Kiến thức cơ bản và cơ sở lý luận, thực tiễn công tác kế toán của các nước xã hội chủ nghĩa, của hệ thống tư bản chủ nghĩa.

   - Có hệ thống học thuyết chủ nghĩa Mác – Lê nin khoa học quản lý, lý luận và thực tiễn công tác kế toán, tài chính, tín dụng, thống kê và thông tin kinh tế.

   - Luật pháp kinh tế, tài chính Nhà nước và những vấn đề cơ bản của luật pháp quốc tế liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.

   - Vận dụng toán kinh tế, các phương tiện tính toán, thông tin hiện đại vào công tác hạch toán và thông tin kinh tế.

   - Thông thạo một ngoại ngữ.

   3. Yêu cầu trình độ nghiệp vụ:

   Tốt nghiệp đại học kế toán trở lên, thâm niên công tác ở chức vụ chuyên viên trưởng kế toán ít nhất là 5 năm.

   Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của cố vấn kế toán trong cơ quan nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 21-LĐ/QĐ năm 1983.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn