Tiêu chuẩn người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố năm 2020

Ngày hỏi:25/12/2019

Được biết có quy định mới về người hoạt động không chuyên trách, cho tôi hỏi theo quy định này thì tiêu chuẩn người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV (Có hiệu lực ngày 25/12/2019) quy định như sau:

    Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

    => Như vậy, căn cứ quy định trên thì tiêu chuẩn của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

    Trên đây là nội dung hỗ trợ.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn