Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng có những ký hiệu nào?

Ngày hỏi:14/05/2020

Theo quy định của Thông tư 25 thì tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng có những ký hiệu nào? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cụ thể nhưng sau:

   - Chữ viết tắt TCVN/QS, số hiệu, năm ban hành tiêu chuẩn, số hiệu, năm ban hành, được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau chữ viết tắt TCVN/QS.

   Ví dụ: TCVN/QS 2160:2020 là ký hiệu của tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng có số hiệu là 2160, được ban hành năm 2020.

   - Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quản lý và cấp số hiệu TCVN/QS.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn