Tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày hỏi:18/04/2012
Ông Nguyễn Văn Huyền, Phòng Tư pháp huyện Ninh Sơn hỏi: Cá nhân có 8 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương và trước thời điểm nghỉ hưu năm 2012, có 4 năm giữ chức vụ Quyền giám đốc sở và tương đương có đủ tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba không?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, tại Điều 30, khoản 3, điểm b thì tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể như sau:

   Tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) hoặc thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt thành tích xuất sắc, không vi phạm khuyết điểm lớn, đã giữ các chức vụ:

   Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian giữ chức vụ từ 6 năm đến dưới 10 năm;

   Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận và Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng và chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.

   Theo quy định trên thì cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài, trong đó có 4 năm giữ chức vụ quyền Giám đốc sở và 8 năm giữ chức vụ Phó giám đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương chưa đạt tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn