Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Ngày hỏi:13/12/2019

Cho tôi hỏi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng khoa học như thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp thắc mắc.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 6 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Công chức, viên chức ngành KSND có trình độ lý luận, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát, nghiên cứu khoa học, có thể được xem xét, quyết định làm thành viên Hội đồng khoa học khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   + Có lập trường chính trị vững vàng; có tư cách đạo đức tốt;

   + Có học vị tiến sĩ từ 03 năm trở lên, kể từ thời điểm được cấp bằng tiến sỹ;

   + Đã từng tham gia Ban Chủ nhiệm của ít nhất 02 đề tài khoa học cấp bộ hoặc 02 đề án đã được nghiệm thu, đánh giá đạt từ loại Khá trở lên;

   + Có thời gian công tác trong ngành KSND từ 05 năm trở lên.

   - Trường hợp đặc biệt, thành viên không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Viện Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn