Tiêu chuẩn trang bị cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an và trang phục nghiệp vụ y tế

Ngày hỏi:17/11/2018

Đang công tác trong lĩnh vực y tế. Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc như sau: Tiêu chuẩn trang bị cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an và trang phục nghiệp vụ y tế bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn trang bị cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an và trang phục nghiệp vụ y tế quy định tại Nghị định 18/2013/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lương Công an nhân dân, cụ thể như sau:

   Loại tiêu chuẩn và đối tượng bảo đảm

   Đơn vị tính

   Tiêu chuẩn, định mức

   1. Trang bị lần đầu (trong đó có cả doanh cụ)

   - Y tế tổng cục, bộ tư lệnh, y tế trung đoàn

   đồng/đơn vị/năm

   650.000.000

   - Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế vụ, cục

   đồng/đơn vị/năm

   55.000.000

   - Bệnh xá dưới 20 giường

   đồng/đơn vị/năm

   2.900.000.000

   - Bệnh xá trên 20 giường

   đồng/đơn vị/năm

   4.300.000.000

   - Bệnh xá cán bộ trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

   đồng/đơn vị/năm

   180.000.000

   - Đội vệ sinh phòng dịch

   đồng/đơn vị/năm

   3.600.000.000

   - Bệnh viện hạng I: Được trang bị tương đương bệnh viện hạng I của Bộ Y tế

   - Bệnh viện hạng II: Được trang bị tương đương bệnh viện hạng II của Bộ Y tế

   - Bệnh viện hạng III: Được trang bị tương đương bệnh viện hạng III của Bộ Y tế

   2. Trang bị thay thế hàng năm tính giá trị % kinh phí so với lần đầu

   - Bệnh xá; y tế tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục, y tế trung đoàn

   tỷ lệ %

   20

   - Y tế cơ quan

   tỷ lệ %

   50

   - Bệnh viện; đội vệ sinh phòng dịch

   tỷ lệ %

   15

   3. Dụng cụ, vật tư tiêu hao

   - Bệnh viện hạng I

   đồng/giường/năm

   8.500.000

   - Bệnh viện hạng II, III

   đồng/giường/năm

   5.000.000

   - Bệnh xá

   đồng/giường/năm

   1.200.000

   - Đội vệ sinh phòng dịch

   đồng/đơn vị/năm

   72.000.000

   4. Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

   - Bệnh viện hạng I

   đồng/giường/năm

   8.500.000

   - Bệnh viện hạng II, III

   đồng/giường/năm

   6.000.000

   - Bệnh xá

   đồng/giường/năm

   2.500.000

   - Đội vệ sinh phòng dịch

   đồng/đơn vị/năm

   85.000.000

   - Kho bệnh viện

   đồng/đơn vị/năm

   120.000.000

   - Kho bệnh xá, y tế tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục, tế trung đoàn

   đồng/đơn vị/năm

   30.000.000

   5. Tiêu chuẩn kiểm định trang bị

   - Bệnh viện hạng I

   đồng/đơn vị/năm

   180.000.000

   - Bệnh viện hạng II, III

   đồng/đơn vị/năm

   120.000.000

   - Bệnh xá

   đồng/đơn vị/năm

   6.000.000

   - Đội vệ sinh phòng dịch

   đồng/đơn vị/năm

   36.000.000

   6. Tiêu chuẩn đồ vải nghiệp vụ

   * Cán bộ y tế

   Bệnh viện, bệnh xá, y tế tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục, y tế trung đoàn

   đồng/người/năm

   180.000

   * Bệnh nhân

   - Các bệnh viện

   đồng/giường/năm

   960.000

   - Bệnh xá

   đồng/giường/năm

   420.000

   * Buồng kỹ thuật

   - Bệnh viện hạng I

   đồng/giường/năm

   420.000

   - Bệnh viện hạng II, III

   đồng/giường/năm

   300.000

   - Bênh xá

   đồng/giường/năm

   240.000

   - Đội vệ sinh phòng dịch

   đồng/đơn vị/năm

   4.800.000

   7. Xe ô tô cứu thương

   - Bệnh viện hạng I

   1 xe/70 giường

   - Bệnh viện hạng II, III

   1 xe/50 giường

   - Bệnh xá

   1 xe/đơn vị

   Ghi chú:

   1. Bệnh viện, bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp trang bị y tế cho các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc có trụ sở độc lập.

   2. Y tế trung đoàn có trách nhiệm trang bị y tế cho các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn