Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn phó trưởng phòng kế hoạch - tài chính Bộ Tài chính

Ngày hỏi:05/11/2019

Chồng tôi đang công tác tại bộ tài chính và đang được quy hoạch cho chức vụ lãnh đạo trong cơ quan. Anh chị cho tôi hỏi để làm phó trưởng phòng kế hoạch - tài chính bộ tài chính thì chồng tôi cần có trình độ chuyên môn như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quyết định 789/QĐ-BTC năm 2019 quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của chức danh Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Bộ Tài chính cụ thể như sau:

   ...

   4. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

   a. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm. Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học, thạc sỹ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định.

   b. Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

   c. Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.

   d. Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

   đ. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

   5. Áp dụng tiêu chuẩn với các Phó trưởng phòng khác của tổ chức thuộc cơ quan Bộ Tài chính:

   Phó Trưởng phòng Bảo vệ, Phó Đội trưởng Đội xe không nhất thiết phải đủ yêu cầu về tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, 3 và 4 của Điều này nhưng phải có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn