Tiêu chuẩn và Điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát

Ngày hỏi:17/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Bảo, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm, công viên chức ngành kiểm sát nhân dân có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Tiêu chuẩn và Điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn và Điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát được quy định tại Điều 5 Quyết định 05/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Bảo đảm tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và của Ngành đối với công chức, viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định.

   - Công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ phải bảo đảm các Điều kiện sau:

   + Trong diện quy hoạch chức vụ đó hoặc tương đương trở lên; có đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm;

   + Tuổi bổ nhiệm:

   ++ Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu phải còn đủ thời gian công tác ít nhất là 05 năm; trường hợp đã giữ chức vụ nhưng do nhu cầu công tác mà được Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương thì không tính tuổi như bổ nhiệm lần đầu; trường hợp đã từ chức, miễn nhiệm hoặc bị cách chức, giáng chức nếu được xem xét để bổ nhiệm thì việc tính tuổi để bổ nhiệm thực hiện như bổ nhiệm lần đầu;

   ++ Tuổi bổ nhiệm chức vụ, chức danh thuộc Viện kiểm sát quân sự các cấp được thực hiện theo quy định của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định của Bộ Quốc phòng;

   + Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

   - Công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm chức danh phải bảo đảm tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và quy định tại Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều này.

   - Công chức, viên chức bị cách chức hoặc giáng chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm chức vụ theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan. Không đề nghị bổ nhiệm đối với công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn