Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt được quy định ra sao?

Ngày hỏi:22/10/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt được quy định ra sao? Vì tôi hiện muốn tham gia vào đội ngũ dân quân tự vệ.

Hoàng Giang- Bến Tre

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật dân quân tự vệ 2009, có quy định tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt như sau:

   1. Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt:

   a) Lý lịch rõ ràng;

   b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   c) Đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

   2. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, có khả năng hoạt động trên biển được tuyển chọn vào dân quân tự vệ biển.

   3. Việc tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt được quy định như sau:

   a) Bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng;

   b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo và hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn vào dân quân tự vệ nòng cốt phù hợp với tình hình địa bàn, dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

   c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định danh sách dân quân tự vệ nòng cốt.

   4. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được biên chế vào đơn vị dân quân tự vệ.

   5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn