Tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin chào, được biết Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới ban hành văn bản về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và phó Giám đốc sở. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2019/TT-BTTTT, có hiệu lực ngày 19/04/2019, tiêu chuẩn chung chính trị, tư tưởng của chức danh Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông như sau:

   1. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; công bằng, chính trực; có lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, nói đi đôi với làm.

   2. Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm.

   3. Có trách nhiệm với công việc; ứng xử văn hóa, lịch sự.

   4. Có tinh thần học hỏi, thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ.

   5. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định, kỷ luật, kỷ cương của tổ chức.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn