Tiêu chuẩn về hiểu biết của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

Ngày hỏi:17/10/2019

Tiêu chuẩn về hiểu biết của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc trên của từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về hiểu biết của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường quy định tại Điều 5 Thông tư 77/2017/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực khác có liên quan.

   - Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước, của địa phương liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.

   - Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lớn của ngành tài nguyên và môi trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn